Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Inne instytucje

Przydatne telefony dla szukających pomocy

 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie
  Ostróda, Grunwaldzka 19a,
  tel. 089 646 49 29

  a) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
  b) Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny

 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, im. Marii Konopnickiej w Ostródzie
  Ostróda, ul.Grunwaldzka 14,
  tel. 089 646 30 73

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5,
  tel. 089 642 98 85 -91

 • Fundacja niepełnosprawnych "Sanus”,
  Ostróda, ul. Konstytucji 13 B,
  tel. 089 646 31 33

 • Świetlica Terapeutyczna,
  Ostróda, ul. Sportowa 1,
  tel. 089 646 41 41

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych Olsztyn

 • Pawilon Rehabilitacyjny przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie,
  Olsztyn, ul. Żołnierska 18a,
  tel. 089 539-32-32

 • Centrum Neurologii Dziecięcej,
  Olsztyn, ul. Kopernika 46a,
  tel. 089 523 71 34

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (psychiatra dziecięcy),
  Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 35,
  tel. 089 678 53 57

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  Olsztyn, ul. Kopernika 46b,
  tel. 089 534 91 51

 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
  Olsztyn, ul. Piłsudskiego 7/9,
  tel. 089 523 26 00, 089 527 22 50

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  Olsztyn, Piłsudskiego 42,
  tel.089 355 52 80

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie,
  Olsztyn, ul. Grzegorzewskiej 6,
  tel. (89) 5276834

 • Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie,
  Olsztyn, ul. Turowskiego 1,
  tel. 089 538 92 50:

  Przedszkole Publiczne z Oddz. Integracyjnymi nr 25

  Przedszkole Specjalne nr 11

  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

  Gimnazjum Specjalne nr 1 dla uczniów z autyzmem, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

  Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie,
  Olsztyn, ul. Wańkowicza 1,
  tel. 089 542 90 15 lub 51