Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

O nas

Nie jesteś sam zaufaj nam!

Od ponad 40 lat Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie służy pomocą WAM i WASZYM DZIECIOM. Wspomaga wysiłki nauczycieli (pedagogów), którzy prowadzą Wasze dzieci przez ścieżki wiedzy, czyniąc starania o to, aby każde dzieckozdobyło taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu dobrze funkcjonować w życiu.

WSPIERAMY WYSIŁKI WAS - RODZICÓW - W TRUDACH WYCHOWANIA WASZYCH POCIECH, SŁUŻYMY WAM ZAWSZE RADĄ I POMOCĄ.

Czekają na Ciebie pracownicy poradni:

PSYCHOLOGOWIE

 • pomogą Ci w poznaniu Twoich możliwości, zdolności i potrzeb,
 • udzielą Ci wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • będą towarzyszyć Ci w rozwijaniu Twojej osobowości

PEDAGOGOWIE

 • określą poziom Twoich wiadomości i umiejętności,
 • pomogą wybrać najwłaściwszy dla Ciebie sposób uczenia się teraz i w przyszłości,
 • wraz z Tobą pokonają Twoje trudności dydaktyczne

LOGOPEDA

 • rozpozna i scharakteryzuje wady wymowy,
 • nauczy Cię prawidłowo wypowiadać się,
 • wraz z Tobą będzie ćwiczyć aparat mowy

EFS

Od grudnia 2005 roku jesteśmy w posiadaniu sprzetu komputerowego i oprogramowania, otrzymanego w ramach EFS

 

 

 

 

Rejon Działania

W rejonie działania Poradni jest obecnie 17 654 uczniów uczęszczających do 57 placówek oświatowych.
Systematycznie zwiększa się liczba osób szukających pomocy w poradni. W miarę możliwości pracownicy starają się wychodzić naprzeciw narastającemu zapotrzebowaniu na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Dla porównania: w roku szkolnym 1967/68 przyjętych było w poradni 665 osób natomiast w roku szkolnym 2005/06 - 1973 osoby korzystały z usług Poradni.
Rocznie przeprowadza się około 2000 badań diagnostycznych, udziela 500 porad, wydaje 1200 opinii i 170 orzeczeń.

 

 

Historia

W 2007 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie obchodziła 40-lecie powstania.
Założycielami i pierwszymi pracownikami byli nauczyciele przedmiotów pedagogicznych Studium Nauczycielskiego: Jerzy Gębura i Leszek Stankiewicz.
Początkowo placówka istniała pod nazwą Poradni Wychowawczo-Zawodowej i mieściła się przy ulicy Olsztyńskiej w budynku Szkoły Specjalnej.
Obejmowała swoją działalnością nie tylko miasto Ostródę, lecz także 5 gmin. Systematycznie zwiększała się również liczba pracowników..
Od kilku lat Poradnia ma swoją siedzibę przy ulicy Sportowej 1. Funkcję dyrektora pełni od 1998 roku Alina Ziniewicz. Kadra pedagogiczna liczy obecnie 10 osób: trzech pedagogów, socjoterapeutę, czterech psychologów, dwóch logopedów oraz lekarza-orzecznika.
Początkowo działalność Poradni polegała na pomocy dzieciom i młodzieży nie mogącej sprostać wymaganiom szkolnym lub nie umiejącej podjąć właściwej decyzji związanej z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu.
Stopniowo zakres prac wykonywanych przez pracowników poradni zwiększał się. Aby zaspokoić potrzeby środowiska pracownicy uzyskali dodatkowe specjalności: tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga. Każdego roku oferta programowa Poradni wzbogaca się o nowe formy pomocy np. dogoterapię, elementy arteterapii, przesiewowe badania mowy, słuchu i wzroku. Wprowadzono dyżury psychologów w niektórych szkołach.
Od trzech lat Poradnia jest koordynatorem ministerialnego programu „Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne w wychowaniu i profilaktyce".

Dyrektorzy Poradni

 • Jerzy Gębura 1967-1967
 • Roman Macidłowski 1967-1972
 • Tadeusz Kochański 1972-1982
 • Małgorzata Gardziejewska 1982-1983
 • Jan Kowalewski 1983 - 1985
 • Maria Popiel 1985 - 1992
 • Irena Kowalkowska 1992 - 1997
 • Alina Ziniewicz 1997- 2016
 • Joanna Pawłowska 2016 do chwili obecnej