1 VI – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

24.05.2024

Międzynarodowy Dzień Dziecka (International Children’s Day) został ustanowiony w 1954r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Dzień Dziecka jest popularny na całym świecie. W zależności od kraju różni się jednak ustaloną datą i sposobem świętowania.

Dzień Dziecka w różnych krajach

USA początki święta poświęconego dzieciom datuje się na 1856 rok – Dzień Róży. Dopiero półtora wieku później prezydent Clinton oficjalnie ogłosił Narodowy Dzień Dziecka 8 października. George Bush w 2001 roku przesunął święto na pierwszą niedzielę czerwca. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w drugą niedzielę czerwca. Podczas tego dnia podejmowane są liczne edukacyjne inicjatywy dotyczące przyszłości naszej planety.

Indie po śmierci ukochanego pierwszego premiera Jawaharlala Nehru działającego na rzecz dzieci uznały dzień jego urodzin za datę Dnia Dziecka – 14 listopada. Podczas tego dnia szkoły i uczelnie organizują przedstawienia, konkursy i imprezy kulturowe. Dzieciom rozdaje się prezenty i składa życzenia. Wiele szkół pozwala w Dzień Dziecka przychodzić na zajęcia w kolorowych strojach, a nauczyciele wręczają dzieciom róże. Święto to przypomina mieszkańcom i mieszkankom Indii, że to właśnie dzieci są budulcem narodu i od ich wychowania zależy przyszłość.

Niemiecki Dzień Dziecka (Kindertag) jest obchodzony 1 czerwca od 1950 roku, chociaż w niektórych miejscach w kraju świętuje się dopiero 20 września. Jest to dzień wręczania dzieciom prezentów. Szkoły organizują wycieczki i inne atrakcyjne zajęcia dla swoich uczniów i uczennic.

Z kolei w Australii nie ograniczają się do jednego dnia. Dzień Dziecka trwa u nich bowiem tydzień. Rekordzistami w świętowaniu na cześć dzieci są Filipiny, gdzie poświęca się dzieciom cały miesiąc.

Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzimy od 1952 roku. Święto przypada 1 czerwca i zbiega się z początkiem lata i oczywiście jest zapowiedzią zbliżających się wakacji. Festyny, imprezy, atrakcje w szkole i prezenty dla dzieci są typowym elementem Dnia Dziecka.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie proponuje nauczycielom scenariusze zajęć opublikowane w czasopismach, których głównym tematem są prawa dziecka :

Szanujemy swoje prawa / Anna Pniewska. Wychowanie w Przedszkolu. -. 2010, nr 10, s. 40-41

Mam prawo do… / Małgorzata Wójtowicz. Wychowanie w Przedszkolu. -. 2009, nr 10, s. 39-40

Prawa dzieci : scenariusz zajęć dla uczniów klasy II-III szkoły podstawowej / Agnieszka Graczyk. Biblioteka w Szkole. -. 2014, nr 12, s. 15-16

Nasze prawa : scenariusz zajęć / Lidia Wojtaszewska. Życie Szkoły. -. 2009, nr 6, s. 17-21

Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał… / Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska. Wychowanie na co dzień. -. 2010, nr 1-2, dod. Wkładka metodyczna

Baśń o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz. Biblioteka w Szkole. -. 2007, nr 4, s. 24-26

Tekst oprac. na podstawie artykułów :

  1. Dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka? Historia powstania. Dostęp: https://pufuletigusto.pl/dlaczego-obchodzimy-dzien-dziecka-historia-powstania/
  2. Dzień Dziecka. [W:] Wikipedia. Dostęp: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Dziecka
  3. Grafika z Pixabay