14 XI – Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

07.11.2022

14 listopada przypada Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Celem święta jest zwrócenie uwagi na ważną rolę biblioterapii w modelowaniu dobrego, szczęśliwego życia. Tegoroczne hasło ,,Czytanie daje siłę! Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych” podkreśla pozytywne oddziaływanie literatury na dobrostan psychiczny.

 

Trochę historii…

Choć początki biblioterapii sięgają czasów starożytnych, za jej twórcę uważa się Nikołaja Rubakina (1862-1946), rosyjskiego bibliotekarza i bibliografa, który prowadził badania poświęcone leczniczemu zastosowaniu literatury. Po raz pierwszy termin „biblioterapia” użył w 1916 r. Samuel Mc Crothers w „Atlantic Month”, jednak jako dyscyplina naukowa biblioterapia pojawia się dopiero w latach osiemdziesiątych XX w.

Co to jest biblioterapia?

Biblioterapia to dział arteterapii zaliczany do metod terapii zajęciowej, wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, a także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie.

Na czym polega leczenie poprzez literaturę?

Proces biblioterapeutyczny opiera się na interakcji pomiędzy uczestnikiem zajęć a czytanym dziełem, pod kierunkiem wykwalifikowanego biblioterapeuty. Terapia polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych książek i późniejszym ich omówieniu. Wykorzystuje się w tym celu literaturę o charakterze terapeutycznym, która prezentuje wybrane problemy oraz propozycje ich rozwiązań.  Do prowadzenia biblioterapii przygotowują kursy organizowane między innymi przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Bajkoterapia

Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, bajki terapeutyczne, zwane również bajkami-pomagajkami. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone historie można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki, nieśmiałość, rozwód rodziców czy pierwsze dni w przedszkolu. Dziecko, uczestnik bajkoterapii, wczuwa się w czytaną historię, co pomaga mu zrozumieć pewne kwestie, ale i umożliwia samodzielne rozwiązanie różnych problemów życiowych.

Więcej informacji :

  1. Biblioterapia – na czym polega leczenie poprzez literaturę https://portal.abczdrowie.pl/biblioterapia
  2. Hasło „Biblioterapia” https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioterapia
  3. Strona Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego http://www.biblioterapiatow.pl/
  4. „Biblioteczka-apteczka” – blog poświęcony biblioterapii i bajkoterapii https://biblioteczka-apteczka.pl/

„Biblioterapia i bajkoterapia w teorii i praktyce. Wybór literatury na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie”  https://poradnia.ostroda.pl/wp-content/uploads/Biblioterapia-i-bajkoterapia-w-teorii-i-praktyce-2022.pdf