15 stycznia – zmiana terminu dnia otwartego

13.01.2020

Zapraszamy w dniu 15 stycznia na Dzień Otwarty – wyjątkowo w godzinach 13.00-15.00