2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza – wystawa

14.01.2016

W związku z ogłoszeniem roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza w lokalu Biblioteki została zorganizowana wystawa o życiu i twórczości polskiego Noblisty. Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy. Wystawa będzie czynna do końca ferii.

Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt, że wypada wówczas 100. rocznica śmierci pisarza.
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości” – napisano w uchwale. Henryk Sienkiewicz – jak głosi senacka uchwała – „w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy”. Senatorowie podkreślili, że pisarz „był i jest ambasadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uniwersalne wartości powieści „Quo vadis”, która dziś, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, współczesne znaczenie”.