2021 ROKIEM Tadeusza Różewicza

05.10.2021

9 października  2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza (1921-2014) – jednego z najwybitniejszych poetów XX w., dramaturga, prozaika i scenarzysty filmowego, inicjatora teatru absurdu i kontynuatora nurtu awangardy literackiej.

Sejm RP uhonorował tego wybitnego poetę ustanawiając rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza.           W uchwale sejmowej czytamy : „Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji (…). Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem absurdu”.

Najważniejsze dzieła T. Różewicza to tomy poezji: „Niepokój”, „Czerwona rękawiczka”, „Zawsze fragment”, „Matka odchodzi”, „Nożyk profesora” oraz dramaty: „Kartoteka”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Białe małżeństwo”, „Do piachu”, „Pułapka”, „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja”.

Źródło informacji: https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sejm-ustanowil-rok-2021-rokiem-tadeusza-rozewicza

Tadeusz Różewicz