21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2023

Po raz 24. obchodzić będziemy w tym roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego #MotherLanguageDay, który proklamowany został w 1999 roku przez UNESCO, na wniosek zgłoszony przez Bangladesz. Jego data upamiętnia tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w tym kraju. W 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem.  Od 1950 r. zanikło aż 250 języków. Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest pomoc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji o święcie :

Wikipedia – https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy_Dzień_Języka_Ojczystego

Polski Komitet ds. UNESCO – https://www.unesco.pl/neste/1/article/1/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-2/

BIBLIOTEKA PROPONUJE: