23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

21.02.2022

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku, a celem obchodów tego dnia stało się upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie.

Depresja jest chorobą ciała i ducha, która może dotknąć każdego.

Nie jest ona uwarunkowana płcią, wiekiem czy statusem społecznym. Jest to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba, która ma związek z długotrwałym zaburzeniem nastroju i emocji, objawiającym się przede wszystkim smutkiem i przygnębieniem, ale też problemami z koncentracją, utratą zainteresowań, myślami samobójczymi, niską samooceną, zmniejszeniem apetytu, zniechęceniem do wszelkich aktywności oraz zaburzeniami snu.

Chorzy na depresję zaczynają zaniedbywać nie tylko codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą, ale też relacje z rodziną i przyjaciółmi. Zmiany nastroju przybierające charakter depresyjny, a trwające dłużej niż dwa tygodnie powinny skłonić nas do szukania pomocy u lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychiatry.

Niestety, chorzy na depresję najczęściej nie chcą o niej mówić. Wstydzą się swojego problemu, odrzucają pomoc najbliższych i nie szukają ratunku u specjalistów, a depresję bezwzględnie powinno się leczyć.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat depresji? Przyjdź do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie i wypożycz książki o tej tematyce. Polecamy następujące publikacje :