24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

23.01.2023

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967. Na datę święta wybrano dzień 24 stycznia – w Kościele Katolickim tego dnia wspomina się św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy, który w trakcie wypełniania misji apostolskiej wykorzystywał prasę oraz drukował i rozpowszechniał ulotki zawierające prawdy wiary katolickiej.

Czym są środki masowego przekazu?

To wszelkie sposoby komunikowania się o szerokim zasięgu –  telewizja, prasa, radio, Internet,  książka, kino czy plakat. Ich funkcją jest przekazywanie informacji lub wyjaśnianie zaistniałych sytuacji. Mają niezwykłą siłę oddziaływania na społeczeństwo. Często kształtują opinie społeczne i wpływają na podejmowanie decyzji przez społeczeństwo.

Media mogą dawać ludziom to, czego Ci potrzebują i co lubią, przemycając równocześnie wartości i treści, odpowiadające ich interesom. Dzisiejszy dzień ma uświadomić nam, że media są wielką siłą i mogą skupiać uwagę na jednych sprawach, odwracając ją od innych. Posiadają nad nami jakąś formę władzy, czasami trudno wyciągnąć właściwe wnioski.

Pamiętaj! Sam wiesz co masz myśleć!