27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru

27.03.2023

Międzynarodowy Dzień Teatru świętuje się na całym świecie co roku 27 marca. W obchodach bierze udział ponad 100 ośrodków Międzynarodowego Instytutu Teatralnego – organizacji pozarządowej założonej przez UNESCO i wybitne osobistości ze świata sztuki.

Dzień Teatru uchwalono w 1961 roku podczas IX Światowego Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w Helsinkach z inicjatywy pisarza, poety, reżysera i prezydenta Fińskiego Instytutu Arvi Kivimaa.

Jako dzień obchodów wybrano datę inauguracji Teatru Narodów, czyli założonego w Paryżu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, na którym można podziwiać wybitne spektakle, opery, balet i inne widowiska z całego świata. Od tej pory co roku celebruje się osiągnięcia teatralne, ale też wymianę kulturową.

Dni Teatru mają na celu zwiększenie współpracy ludzi teatru, wymianę wiedzy, promocję kultury, a także wspieranie innowacji w sztukach scenicznych. Każdego roku zapraszana jest wybitna osobistość ze świata teatru. Pierwszym Polakiem, który opublikował orędzie był Janusz Warmiński – aktor i dyrektor Teatru Ateneum. Jego apel „Teatr – obrońcą pokoju i godności człowieka” obiegł cały świat, jednak w Polsce wiadomość została zablokowana przez cenzurę. W 2015 roku przygotowanie orędzia powierzono Krzysztofowi Warlikowskiemu, jednemu z najważniejszych reżyserów swojego pokolenia. Zgodnie z tradycją w Polsce corocznie wygłaszane jest też orędzie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego.