Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

15.05.2022

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy.”

Jan Paweł II

 

Obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Niech ten czas będzie świętem poszanowania słowa drukowanego a praca Nauczycieli Bibliotekarzy na rzecz upowszechnia kultury słowa będzie zawsze doceniana!