„Pozytywna Dyscyplina w Edukacji” szkolenie w Poradni PP w Ostródzie

13.12.2022

W dniach 8 – 9 grudnia 2022 roku odbyło się szkolenie „Pozytywna Dyscyplina w Edukacji” dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ostródzki.

Pozytywna Dyscyplina jest skuteczną metodą wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku i miłości. Uczy czym jest równowaga między życzliwością, a stanowczością. Opiera się na pracy Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a, którzy byli pionierami w postrzeganiu dziecka jako równoprawnego podmiotu w relacji dziecko – dorosły.

Uczestnicy szkolenia z zaangażowaniem podjęli starania by intensywny czas warsztatów był okazją nie tylko do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale też wymiany doświadczeń i budowania koalicji na rzecz wspierania rozwoju ucznia i jego relacji z nauczycielem – wychowawcą.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom nauczyciele będą mogli wprowadzać nowe podejście w swoich społecznościach szkolnych. Każda ze szkół ma możliwość przystąpienia do ogólnopolskiego projektu certyfikacji placówek.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

 

 

fot. Magdalena Ostrowska, prowadząca szkolenie