Badania przesiewowe KORP

22.02.2023

Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: psycholog Sandra
Lisewska i pedagog Agnieszka Górska w dniu 21 lutego 2023r. po raz
kolejny prowadziły badania przesiewowe w oddziałach przedszkolnych
działających przy SP w Brzydowie.
Celem badań była przesiewowa ocena poszczególnych umiejętności i
kompetencji dziecka w zakresie rozwoju ruchowego, motoryki małej,
komunikowania się i mowy oraz umiejętności przedszkolnych.