Badanie sfery emocjonalno-społecznej

01.11.2020

Wśród celów do realizacji na poszczególnych etapach edukacyjnych uwzględnia się cele związane ze wspomaganiem prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz społeczno-emocjonalnego uczniów. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie wychodzi naprzeciw zadaniom stawianym szkołom oraz potrzebom Rodziców organizując badania sfery emocjonalno-społecznej uczniów. Dokonana przez specjalistów ocena ma służyć wspomaganiu integralnego rozwoju. Zapraszamy do skorzystania z oferty!