„BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEZY TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA’’

13.12.2013

11 grudnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych i nauczycieli z terapeutą uzależnień Panem Marcinem Milkowskim, który przedstawił uczestnikom zagrożenia wynikające z używania dopalaczy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

Na zakończenie wywiązała się dyskusja dotycząca skali problemu dopalaczy w naszym mieście.

W spotkaniu wzięło udział 30 uczestników.