„Biblioterapia i bajkoterapia w teorii i praktyce”

11.05.2022

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy i terapeutów do zapoznania się z przygotowanym z okazji Tygodnia Bibliotek wykazem literatury pt. „Biblioterapia i bajkoterapia w teorii i praktyce”. Z wykazu skorzystać mogą również rodzice, którzy chcą wykorzystać terapeutyczną funkcję literatury do wsparcia rozwoju emocjonalnego i społecznego swoich dzieci.

Zestawienie prezentuje fachową literaturę dającą podstawy teoretyczne oraz praktyczne wskazówki do pracy biblioterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.  W wykazie znalazła się również propozycja materiałów audiowizualnych (płyty CD) do wykorzystania zarówno na zajęciach biblioterapeutycznych, jak również w domu.

Wszystkie zaprezentowane pozycje można wypożyczyć w naszej Bibliotece. Serdecznie zapraszamy!

Link do zestawienia:     Biblioterapia i bajkoterapia w teorii i praktyce (2022)