Błędne wiadomości e-mail o zwrocie książek

27.11.2019

Informujemy, że w trakcie zmiany oprogramowania bibliotecznego z Patron2 na Libra Net zostały BŁĘDNIE wygenerowane przez nowy system przypomnienia e-mail o zwrocie książek. Tych czytelników, którzy dostali takie przypomnienie od "Biblioteka w Ostródzie" z adresu "automat@molnet.mol.pl" – prosimy o ich ignorowanie. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.