Czasopisma źródłem wiedzy

23.01.2023

Dnia 18 stycznia Pani Ewelina Tańska z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie poprowadziła zajęcia edukacyjne pt. „Czasopisma źródłem wiedzy” dla III klasy Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie. Ich głównym celem było zapoznanie uczniów z terminologią i klasyfikacją wydawnictw periodycznych, zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat czasopism, ich budowy i powstawania a także    ukazanie różnic i podobieństw między czasopismem i gazetą. Uczniowie dyskutowali
na temat ich ulubionych czasopism, wymieniali tytuły czasopism, krótko przedstawiając ich zawartość. Omówione na zajęciach zagadnienia zainteresowały uczniów, przybliżyły im najważniejsze informacje z tej dziedziny wiedzy o czym świadczą chociażby ich wypowiedzi i dyskusje.