,,Cztery pory roku. Wiosna wokół nas"

25.04.2016

W dniu 31 marca 2016 roku w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju pt: ,,Cztery pory roku. Wiosna wokół nas".

Celem zajęć było  wzbogacenie i utrwalenie wiedzy  na temat charakterystycznych cech wiosny, zmian w przyrodzie i wyglądzie najbliższego otoczenia.

Podczas zabaw z chustą animacyjną dzieci doskonaliły sprawność motoryczną, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, uczyły się współdziałania w grupie. Zabawy te dostarczyły dzieciom wiele wrażeń wzrokowych, dotykowych, słuchowych i ruchowych.

Dzieci pracowały z ogromną radością a rodzice chętnie angażowali się we wszystkie ćwiczenia i zabawy.

Zajęcia prowadziły: pedagog Dorota Przybecka, logopeda Beata Machulska.

 Zaprzaszamy do galerii