Czy znasz te miejsca? Najważniejsze zabytki Ostródy

08.12.2015

Dnia 8 grudnia 2015 w Bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów III klasy Technikum Obsługi Ruch Turystycznego ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie. Zajęcia poprowadził Pan Tadeusz Peter, wykładowca Historii Warmii i Mazur na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, autor wielu książek na temat Ostródy.

W pierwszej części spotkania uczniowie wysłuchali wykładu na temat historii miasta Ostródy i jego najważniejszych zabytków .Bardzo żywiołowo reagowali na niektóre zaskakujące informacje na temat historii miasta i zadawali prowadzącemu mnóstwo pytań dotyczących interesujących ich zagadnień związanych z dawnymi dziejami miasta. Natomiast w drugiej części spotkania Pani Ewelina Tańska, nauczycielka-bibliotekarka z ZPP Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej, zaprezentowała uczniom literaturę na temat Ostródy, która jest dostępna w bibliotece. Na zakończenie zajęć jedna z uczennic w imieniu całej klasy podziękowała Panu Tadeuszowi Peterowi za ciekawie przeprowadzone zajęcia.