Czytam książki, ponieważ…

08.11.2017

Dnia 8 listopada 2017r. w Bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne "Czytam książki, ponieważ…." dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Szyldaku.

Głównym celem zajęć, które poprowadziła Pani Ewa Pawłowska, było zachęcenie dzieci do czytania książek i uświadomienie im pozytywnych wartości wynikających z czytania. Na początku uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat swoich ulubionych książek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że lubią czytać, choć każdy co innego. Następnie, na podstawie analizy różnych tekstów kultury (wiersz, film edukacyjny), a także na podstawie własnych doświadczeń związanych z lekturą, dzieci szukały różnych argumentów przemawiających za czytaniem książek. Na zakończenie zajęć każdy uczeń został poproszony o samodzielne dokończenie tytułowego zdania „Czytam książki, ponieważ…”.