doradztwo zawodowe

Realizujemy doradztwo zawodowe w dwóch formach:

zajęć grupowych w szkołach,

indywidualnych spotkań na terenie poradni, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów klas VIII szkół podstawowych i ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Wspieramy uczniów w określeniu własnych zasobów, doskonaleniu umiejętności podejmowania decyzji i planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych poprzez aktywne słuchanie, a także w oparciu o narzędzia coachingowe oraz testy diagnozujące predyspozycje i skłonności zawodowe.

Aby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego rodzic/opiekun prawny musi złożyć Zgłoszenie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenie można wypełnić na miejscu lub wcześniej pobrać z naszej strony internetowej. O terminie wizyty sekretariat zawiadomi telefonicznie.

Obecność rodzica/opiekuna prawnego podczas spotkania dziecka z doradcą zawodowym jest obowiązkowa; również po to, by poznać je z perspektywy rodzica: jego osobowość, mocne i słabe strony, stan zdrowia, zainteresowania, stosunek do obowiązków.

Warto przed wizytą u doradcy zawodowego porozmawiać z dzieckiem, by zachęcić je do refleksji nad określeniem celu podczas spotkania. Ułatwi to doradcy zawodowemu przeprowadzenie dziecka przez proces doradczy podczas wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA