Dzień otwarty Poradni

31.03.2012

Dzień otwarty Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostródzie w dniu 31.03.2012. w godz 10 – 14

  1. Konsultacje doradcze
  2. Badania predyspozycji zawodowych i zainteresowań.
  3. Udostępnianie materiałów informacyjnych – ulotek
  4. Porady i konsultacje psychologiczne.
  5. Porady i konsultacje pedagogiczne.
  6. Badania przesiewowe zmysłów: wzroku, słuchu, mowy. 

Z porad mogą skorzystać rodzice i uczniowie ze szkół z naszego rejonu działania.

W dniu otwartym  będą przyjmować specjaliści z Poradni :

  • doradca zawodowy
  • psycholog
  • pedagog

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:
89  646 – 65 – 98
89  642 – 82 – 86