Fundacja KPMG

19.04.2021

Plakat

 

Od marca 2021 roku Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostródzie realizuje projekt we współpracy z Fundacją KPMG, w ramach którego 20 uczniów w wieku 9-17 lat uczestniczy w cotygodniowych specjalistycznych zajęciach Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment. Spotkania mają na celu doskonalenie sprawności umysłowej, usprawnianie funkcji poznawczych zaangażowanych w proces uczenia się.

Istotą programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu Instrumental Enrichment® (IE®). Podczas serii 25 sesji terapeuta stosując techniki mediacyjne i korzystając ze specjalnych zeszytów do ćwiczeń tworzy oraz wzmacnia poznawcze strategie i umiejętności dziecka, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę, potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować środowisko dziecka, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju.

Realizacja projektu jest przewidziana do 15 listopada 2021 roku. Mamy nadzieję, że to kolejne wspólne przedsięwzięcie wraz z fundacją KPMG stanie się ważnym krokiem w kierunku rozszerzania form pomocy, których celem jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności promocję ich niezwykłych talentów.

Dzięki środkom pozyskanym z projektu Fundacji KPMG nasza placówka otrzymała także nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne Develop pozwalające na drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów i pomocy dydaktycznych.

Świetna jakość materiałów pomaga w sprawnej i efektywnej pracy naszej kadry.

 

 

 

W dniu 9 października 2021 roku z inicjatywy Zarządu Fundacji KPMG w Warszawie odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy. Była to również okazja do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad aktualnymi potrzebami dzieci i nauczycieli. Dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie przedstawił pierwsze efekty działań wynikających z realizacji projektu Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment wyrównująca szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie. Wspólnie podjęto starania by określić kierunek współpracy w nowym roku szkolnym kontynuując podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.