Historia

Założycielami i pierwszymi pracownikami byli nauczyciele przedmiotów pedagogicznych Studium Nauczycielskiego: Jerzy Gębura i Leszek Stankiewicz. Początkowo placówka istniała pod nazwą Poradni Wychowawczo-Zawodowej i mieściła się przy ulicy Olsztyńskiej w budynku Szkoły Specjalnej. Obejmowała swoją działalnością nie tylko miasto Ostródę, lecz także 5 gmin. Systematycznie zwiększała się również liczba pracowników. Od kilku lat Poradnia ma swoją siedzibę przy ulicy Sportowej 1. Funkcję dyrektora w latach 1998-2016 pełniła Alina Ziniewicz. Kadra pedagogiczna liczyła wówczas10 osób.

Początkowo działalność Poradni polegała na pomocy dzieciom i młodzieży nie mogącej sprostać wymaganiom szkolnym lub nie umiejącej podjąć właściwej decyzji związanej z wyborem dalszej drogi kształcenia i zawodu.
Stopniowo zakres prac wykonywanych przez pracowników poradni zwiększał się. Aby zaspokoić potrzeby środowiska pracownicy uzyskali dodatkowe specjalności: tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga. Każdego roku oferta programowa Poradni wzbogaca się o nowe formy pomocy, metody diagnozy i terapii.

Dyrektorzy Poradni

  • Jerzy Gębura 1967-1967
  • Roman Macidłowski 1967-1972
  • Tadeusz Kochański 1972-1982
  • Małgorzata Gardziejewska 1982-1983
  • Jan Kowalewski 1983 – 1985
  • Maria Popiel 1985 – 1992
  • Irena Kowalkowska 1992 – 1997
  • Alina Ziniewicz 1997- 2016
  • Joanna Pawłowska 2016 – 2019
  • Monika Włodarczyk-Dudka 2019 – do chwili obecnej

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA