Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w I kwartale 2021r.

Ferie i I kwartał 2021 roku

Szanowni Państwo!
Uprzejmie przypominamy i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Specjaliści Poradni są dostępni poprzez kontakt:
1. telefoniczny: 89 646 65 98; 511-467-910 w godzinach 8.00-15.30;
2. mailowy: pytanieporadnia@poradnia.ostroda.pl na który można słać pytania. Pracownicy w najkrótszym możliwym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość.
3. osobisty na terenie Poradni w ramach:
– Dnia Otwartego
W każdą środę przyjmuje jeden specjalista z danej dziedziny (psycholog, pedagog, neurologopeda, doradca zawodowy, terapeuta integracji sensorycznej). Z racji obowiązku utrzymania reżimu sanitarnego związanego z panującym stanem epidemii, aby skorzystać z porad należy umówić swoją wizytę telefonicznie – (89) 646-65-98 lub 511 467 910 – najpóźniej do wtorku poprzedzającego Dzień Otwarty, do godziny 13.00.
13 stycznia 2021 r. oraz 20 stycznia 2021 r. Dzień Otwarty wyjątkowo odbędzie się w godzinach 13.30-15.30 zaś w kolejne środy w godzinach 15.30-17.30.

– diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, terapii – zgodnie ze złożonymi zgłoszeniami Rodziców.

Jeśli potrzebujecie Państwo:
– rozmowy, gdyż coś niepokoi Was w zachowaniu dziecka,
– wskazówek jak wspierać dziecko, które przeżywa trudny czas,
– porady na szkolne niepowodzenia dziecka,
– konsultacji dotyczącej wyboru szkoły,
– analizy wydanych przez Poradnię dokumentów – opinii lub orzeczenia,
zapraszamy do kontaktu i korzystania z pomocy specjalistów – pracowników Poradni ZPP.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą także uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Harmonogram dyżurów

dzień

8.00 – 12.00

11.00 – 15.00

27.04.2020

 

Górska Agnieszka

agnieszkagorska@poradnia.ostroda.pl

Lisewska Sandra

Sandralisewska@poradnia.ostroda.pl

28.04.2020

 

Kosińska Monika

kosinska@poradnia.ostroda.pl

Machulska Beata

beatamachulska@poradnia.ostroda.pl

29.04.2020

 

Napieralska-Press Alicja

napieralskaalicja@poradnia.ostroda.pl

Pelczarska Marta

pelczarska@poradnia.ostroda.pl

30.04.2020

 

Cherkowska Ilona

Ilonacherkowska@poradnia.ostroda.pl

Szpruch Anna

annaszpruch@poradnia.ostroda.pl

Komunikaty Dyrektora

Komunikat nr 8
Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Nauczyciele!

W związku z podjęciem działań prewencyjnych, za zgodą organu prowadzącego i w oparciu o pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, w okresie od 20 do 26 października 2020 roku będzie funkcjonował w trybie pracy zdalnej.
Pracownicy Zespołu pozostają do dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny i e-mail.
W przypadku pytań, wątpliwości m.in.: co do przełożonych terminów badań, wydanych wcześniej dokumentów (opinii, orzeczeń), pytań związanych z opieką psychologiczną i pomocą dzieciom i młodzieży w zrozumieniu obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy o kontakt:
– telefoniczny: 511-467-910 w godzinach 8.00-15.00;
– mailowy z pracownikami Poradni: pytanieporadnia@poradnia.ostroda.pl na który można słać pytania. Specjaliści Poradni w najkrótszym możliwym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość.

W okresie do 26 października 2020 roku nie będzie możliwe osobiste odbieranie opinii i składanie dokumentów. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na badanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

Za utrudnienia przepraszamy.
Życzymy zdrowia i spokoju ducha w tym trudnym czasie!
Monika Włodarczyk-Dudka

 

 

Komunikat nr 3
dotyczący działalności Zespołu PP w okresie zawieszenia zajęć szkolnych

 

Szanowni Klienci
Informuję, że zgodnie z zaleceniami administracji państwowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie w okresie od 14 kwietnia do 24 kwietnia wstrzymują bezpośrednią obsługę interesantów.
 
Informuję również, że pozostajemy do dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny i e-mail.
 
Uruchomiona została infolinia, która będzie obsługiwana przez specjalistów naszej Poradni. W przypadku pytań, wątpliwości m.in.: co do przełożonych terminów badań, wydanych wcześniej dokumentów (opinii, orzeczeń), pytań związanych z opieką psychologiczną i pomocą dzieciom i młodzieży w zrozumieniu obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy o kontakt telefoniczny: 511-467-910 w godzinach 8.00-15.00.
 
Działalność sekretariatu została ograniczona do obsługi telefonicznej: 89-646-65-98 w godzinach 8.00-15.00. W okresie do 24 kwietnia nie będzie możliwe osobiste odbieranie opinii i składanie dokumentów. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na badanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 
Przekazuję Państwu specjalny adres mailowy: pytanieporadnia@poradnia.ostroda.pl na który można słać pytania. Specjaliści Poradni w najkrótszym możliwym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość.
 
Czytelników Biblioteki zapraszam do kontaktu e-mail: wypozyczalnia.pbp.ostroda@gmail.com

 

Monika Włodarczyk-Dudka

 

Komunikat nr 4

w sprawie dostosowania sposobu pracy Poradni w zakresie wydawania opinii, orzeczeń

 

Szanowni Państwo!


Z uwagi na stan epidemii dostosowujemy sposób pracy Poradni w zakresie wydawania orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy oraz innych dokumentów.
Poradnia nie zaprzestaje wydawania orzeczeń. Ze względu na wstrzymanie prowadzenia badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, decyzje dotyczące wydawania orzeczeń i opinii będziemy podejmować w szczególności na podstawie posiadanej i otrzymanej dokumentacji.
Prosimy o zgromadzenie niezbędnej do wydania danego dokumentu dokumentacji uzasadniającej wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego itp. O wynikach analizy zgromadzonej dokumentacji będziecie Państwo poinformowani telefonicznie. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku o wydanie danego dokumentu udzielać będą psycholodzy / pedagodzy prowadzący sprawę.  Wniosek o wydanie opinii, orzeczenia można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej (dla bezpieczeństwa i ochrony danych wskazane jest wysyłanie listem poleconym), portalu ePUAP. Dokumentację można również dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu. W przedsionku Poradni znajduje się skrzynka, do której można wrzucić kopertę z dokumentacją.
Działalność sekretariatu została ograniczona do obsługi telefonicznej i mailowej w godzinach 8.00-15.00. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej w Poradni „Strefie bezpieczeństwa”.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 511-467-910, mailowy ze specjalistą prowadzącym diagnozę lub zajmującym się pomocą psychologiczną w placówce zgodnie z harmonogramem. 

 

Monika Włodarczyk-Dudka

Komunikat nr 5

dotyczący działalności Zespołu PP w okresie zawieszenia zajęć szkolnych

 

Szanowni Klienci

Informuję, że zgodnie z zaleceniami administracji państwowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna w Ostródzie w okresie od 27 kwietnia do 30 kwietnia wstrzymują bezpośrednią obsługę interesantów.
 
Informuję również, że pozostajemy do dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny i e-mail.
 
Uruchomiona została infolinia, która jest obsługiwana przez specjalistów naszej Poradni. W przypadku pytań, wątpliwości m.in.: co do przełożonych terminów badań, wydanych wcześniej dokumentów (opinii, orzeczeń), pytań związanych z opieką psychologiczną i pomocą dzieciom i młodzieży w zrozumieniu obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy o kontakt telefoniczny: 
511-467-910
 w godzinach 8.00-15.00.
 
Działalność sekretariatu została ograniczona do obsługi telefonicznej: 89-646-65-98 w godzinach 8.00-15.00. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej w Poradni „Strefie bezpieczeństwa”. W przedsionku Poradni znajduje się skrzynka, do której można wrzucić kopertę z dokumentacją.
 
Przekazuję Państwu specjalny adres mailowy: pytanieporadnia@poradnia.ostroda.pl na który można słać pytania. Specjaliści Poradni w najkrótszym możliwym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość.
 
Czytelników Biblioteki zapraszam do kontaktu e-mail: wypozyczalnia.pbp.ostroda@gmail.com

 

Monika Włodarczyk-Dudka

Komunikat nr 6
 
Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Nauczyciele!
 
W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 780), od dnia 4 maja 2020r. przywraca się stacjonarną pracę w Zespole Placówek Pedagogicznych.
W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów i pracowników Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie działać według następujących zasad:
 • działalność Zespołu Orzekającego pozostaje na dotychczasowych zasadach – niezbędne informacje w celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/21 są zawarte w Komunikacie nr 4.
 • zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów prosimy, aby telefonicznie omówić z pracownikiem Poradni zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów – pomoże to w zaplanowaniu przez poradnię oraz przedszkole/szkołę/placówkę najwłaściwszych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.
 • na stronie Poradni dostępne są do pobrania druki.
 • istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Poradni w wyznaczonej „strefie bezpieczeństwa”. Bardzo prosimy o zakładanie rękawiczek i maseczek ochronnych zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W przedsionku Poradni znajduje się skrzynka, do której można wrzucić kopertę z dokumentacją.
 • kontynuujemy pracę infolinii 511-467-910 w godzinach 8.00-15.00, która jest obsługiwana przez specjalistów naszej Poradni. W przypadku pytań, wątpliwości m.in.: co do przełożonych terminów badań, wydanych wcześniej dokumentów (opinii, orzeczeń), pytań związanych z opieką psychologiczną i pomocą dzieciom i młodzieży w zrozumieniu obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy o kontakt telefoniczny.
 • utrzymujemy specjalny adres mailowy: pytanieporadnia@poradnia.ostroda.pl na który można słać pytania. Specjaliści Poradni w najkrótszym możliwym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość.
Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej będą mogli wypożyczyć książki zamawiając je zdalnie: drogą e-mailową wypozyczalnia.pbp.ostroda@gmail.com lub telefonicznie 89-646-25-81. Informacje o zbiorach bibliotecznych (autor, tytuł, numery inwentarzowe książek) dostępne są na stronie internetowej w katalogu on-line. Odbiór zamówionych zdalnie książek będzie możliwy po uzgodnieniu z pracownikiem. Uprasza się by każdy z czytelników przekazując bądź odbierając książki był wyposażony w maseczkę i jednorazowe rękawiczki.
Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci oraz młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoczynające kolejny rok szkolny/etap edukacyjny posiadały niezbędną opinię/orzeczenie. Jesteśmy w trakcie opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które będą zgodne z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz MEN. W kolejnym komunikacie zostaną one Państwu przedstawione. 
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zapoznania się z informacjami oraz artykułami pomagającymi lepiej funkcjonować w tak trudnym okresie. Informator COVID
Monika Włodarczyk-Dudka

 

15.09.2020

Komunikat nr 7

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Klienci Poradni

Witamy w nowym roku szkolnym i życzymy wszystkim współpracującym z nami dużo optymizmu i zdrowia, aby ten rok szkolny przynosił same sukcesy, składał się z wyjątkowo pozytywnych doświadczeń, był wypełniony ciekawymi inspiracjami!
Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym. W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 zawieszamy organizację stacjonarnych spotkań grupowych, zarówno tych na terenie Poradni, jak i realizację spotkań na terenie szkół i przedszkoli. Będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców w kontakcie indywidualnym (diagnoza, terapia, konsultacje). Wierzymy, iż w miarę polepszania się sytuacji epidemicznej w naszym kraju będziemy w stanie rozszerzyć naszą ofertę dla Państwa w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021.   

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prosimy o przestrzeganie podanych zasad:
 1. Zgłoszenie do Poradni pobierz z podstrony internetowej: druki do pobrania 
  Po wydrukowaniu i podpisaniu, dołącz opinię z przedszkola/szkoły i inne zaświadczenia lekarskie jeśli posiadasz i prześlij na adres Poradni pocztą tradycyjną na adres: ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda lub wrzuć do skrzynki znajdującej się w przedsionku Poradni.
 2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.
 3. Dzień przed planowaną wizytą sekretariat skontaktuje się telefonicznie w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej twojej aktualnej sytuacji w obliczu panujących warunków epidemicznych.
 4. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat Poradni o zmianie terminu wizyty.
 6. Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 7. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (np. maseczka, przyłbica). Każdy rodzic musi mieć swoją maseczkę ochronną.
 8. Zabierzcie ze sobą piórnik dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki). Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 9. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 10. Przyjdźcie do Poradni najwyżej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno być po posiłku i posiadać coś do picia w związku z tym, że proces diagnostyczny trwa średnio 3-4 godziny (kwestia indywidulana uzależniona od wieku i typu sprawy).
 11. Po wejściu do placówki umyjcie i zdezynfekujcie ręce w toalecie na parterze budynku. Następnie kierujcie się do sekretariatu. Pracownik sekretariatu dokona pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym i wskaże gabinet, w którym odbędzie się badanie.
 12. Oczekując na dziecko w poczekalni, na korytarzu zachowaj 2 metrowy dystans, ogranicz do minimum poruszanie się po budynku oraz stosuj środki ochrony nosa i ust.
Monika Włodarczyk-Dudka
Niezbednik rodzica, nauczyciela, ucznia
Akademia NFZ zachęca do obejrzenia cyklu filmów dotyczących wsparcia psychologicznego w czasie epidemii koronowirusa. 

Akademia NFZ  na kanale YouTube publikuje filmy z cyklu „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”, z których każdy jeden poświęcony jest innemu zagadnieniu:

 1. Lęk -co zrobić, by Tobą nie zawładnął?
 2. Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi.
 3. Kontrola -jak jej nie stracić?
 4. Konflikty w rodzinie -jak do nich nie dopuścić?
 5. Obniżenie nastroju -zrób nowy plan.
 6. Lęk przed utratą pracy  -jak sobie z nim poradzić?
 7. Techniki relaksacji -jak się zregenerować?
 8. Społeczna odpowiedzialność -myśl o innych.
 9. Zespół stresu pourazowego -jak zadbać o swoją przyszłość?
 10. Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie.

 

Zachęcamy do odwiedzania kanału na YouTube  https://www.youtube.com/channel/UC9Jc30vlzRL367GWhD9erVA

 

Darmowe wsparcie psychologiczne online na czas kryzysu związanego z koronawirusem 

Life Architect rusza z akcją darmowego wsparcia psychologicznego online dla osób dotkniętych pandemią koronawirusa.
 
Psycholog Agnieszka Kozak skłania do refleksji nad sobą w czasie epidemii
 
Książka, bajka dla dzieci o koronawirusie

Gry i zabawy #zostanwdomu#

Poniżej prezentujemy adresy stron internetowych pod którymi możecie Państwo znaleźć zarówno materiały edukacyjne, jak i ciekawe gry oraz zabawy, w które możecie bawić się całą rodziną.

http://grydladzieci.edu.pl/

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/strefa-rodzica/

https://www.dyktanda.net/

https://ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow

https://ciufcia.pl/

http://www.zyraffa.pl/

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://eduzabawy.com

https://pl.pinterest.com

https://mojedziecikreatywnie.pl

 

Przydatne informacje zarówno dla uczniów, jak i rodziców 

 

 

 

 
 
 

Jak młodzi ludzie mogą zadbać o swoje dobre samopoczucie podczas pandemii?

https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-zadbac-o-samopoczucie-podczas-pandemii/

 

Wsparcie dzieci w trakcie kwarantanny

https://www.youtube.com/watch?v=giblv8y025o

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie (covid-19)

https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie/

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/

 

 

Konkursy dla dzieci, młodzieży pełnoletniej

https://zoltytalerz.pl/konkurs-zostanwdomu-i-daj-przepisa/

http://pamietnikipandemii.pl/

 

Jak efektywnie uczyć się w domu? Zasady pomocne w czasie nauki w domu
 
Jak zapobiegać zakażeniu

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Pytania i odpowiedzi
Jak sobie radzić ze złością
Sieć Pedagogów szkół i placówek z rejonu działania Poradni ZPP - Grupa dyskusyjna i wsparcia na Google Groups

Drodzy Pedagodzy!

W związku z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy grupę pedagogów wykorzystując portal GoogleGroups. Zainteresowanych pedagogów, którzy jeszcze nie dołączyli do grupy zapraszamy do kontaktu mailowego z Dorotą Jaskółowską: pytanieporadnia@gmail.com.

Przeciwdziałanie przemocy w czasie epidemii

Jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało poradniki m.in. „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

https://cpk.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/JaksieUwolnic%CC%81zKrzywdzacegZwiazku_srodek2.pdf

https://feminoteka.pl/przemoc-w-domu-a-kwarantanna-przewodnik-prawny/

Aktualności

Druki
do pobrania

Formularz
zgłoszeniowy

Informator
covid

Diagnoza

Terapia
Psychoterapia

Profilaktyka
Mediacja

WCZESNE
WPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OŚRODEK
KOORDYNACYJNO-
REHABILITACYJNO-
OPIEKUŃCZY
"ZA ŻYCIEM"

DORADZTWO
ZAWODOWE
COACHING

SZKOŁA
DLA RODZICÓW
GRUPY WSPARCIA
SZKOLENIA

KONSULTACJE
INTERWENCJA
KRYZYSOWA