Jak chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym

13.12.2011

Jak chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym

Wykorzystanie seksualne

Wykorzystanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa.

Aktywność taka może dotyczyć:

namawiania lub zmuszania dziecka do angażowania się w prawnie zabronione czynności seksualne;

wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub innych prawnie zakazanych praktyk o charakterze seksualnym;

wykorzystywanie dziecka do produkcji materiałów lub przedstawień o charakterze pornograficznym. (Sajkowska, 2002).

Sprawcy przemocy seksualnej (dane w %)

 

 

Cykl wykorzystania seksualnego (na podstawie A. Bentovin 1990)

 

 

Czynniki sprzyjające kazirodztwu:

 • zaburzenia więzi między rodzicami
 • izolacja rodziny z otoczenia społecznego
 • wyłączenie się matek z życia rodzinnego
 • napięcia między matkami a córkami
 • brak autonomii wśród członków rodziny
 • zakłócenia wzajemnego komunikowania się
 • izolacja rodziny z otoczenia społecznego
 • osobowości nieprawidłowe, narkotyki,alkohol
 • zależność finansowa członków rodziny od sprawcy-ojca
 • klimat przemocy, gwałtu, agresji
 • zachowania prowokacyjne ofiary

Akcja informacyjno-edukacyjna „Zły dotyk”.

Cel:

Pokazanie znaczenia konsekwencji wykorzystania seksualnego na funkcjonowanie osoby;

Wyedukowanie rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznania objawów molestowania dziecka przez pedofila.

Szkoły, które zdecydowały się przystąpić do projektu, otrzymywały certyfikat akcji Zły dotyk, potwierdzający, że wszyscy pracownicy okazali zaświadczenia o niekaralności oraz że nauczyciele danej szkoły wiedzą, czym jest Zły dotyk, jak rozmawiać na ten temat z dziećmi oraz jak należy postępować w przypadkach molestowania dzieci. Posiadanie certyfikatu Zły dotyk to także sygnał dla rodziców, że dana szkoła powinna być bezpieczna dla dziecka.

Stop it now!

Cel:

obalanie stereotypów związanych ze zjawiskiem molestowania oraz zapoznanie dorosłych z sygnałami mogącymi o nim świadczyć;

pomoc oraz wsparcie sprawcom oraz osobom o skłonnościach pedofilskich. Eksperci Stop it Now! utrzymują, że większość osób o skłonnościach pedofilskich można wyleczyć, stosują odpowiednią terapię.

Nie odwracaj się przed prawdą!

Z ciemności do światła Amerykańska organizacja pozarządowa

Kampania „Skradzione dzieciństwo”

Fundacja „Dzieci Niczyje” www.dzieckokrzywdzone.pl

Na tej stronie zostały zamieszczone publikacje, gdzie można znaleźć informacje o objawach wykorzystywania seksualnego, a także – jak rozmawiać z dzieckiem, a także co możesz zrobić, aby pomóc dziecku.

Na co należy zwracać uwagę, obserwując relacje dorosłych z dziećmi?

Czy znasz kogoś – osobę dorosłą albo starsze dziecko – kto: uporczywie przytula, dotyka, całuje i łaskocze dziecko, siłuje się z nim i je obejmuje, nawet jeśli dziecko nie życzy sobie tych czułości?

Jest nadmiernie zainteresowany życiem seksualnym konkretnego dziecka lub nastolatka (np. wielokrotnie opowiada o rozwijającym się ciele dziecka albo sprzeciwia się normalnym wśród nastolatków randkom)?

Stara się przebywać z dzieckiem sam na sam, dbając o to, żeby nikt im nie przeszkadzał?

Spędza większość wolnego czasu z dziećmi i nie zależy mu na przebywaniu w towarzystwie osób w jego wieku?

Chętnie i często opiekuje się za darmo wieloma dziećmi lub zabiera dzieci na krótkie wycieczki z noclegiem poza domem?

Kupuje dzieciom drogie prezenty lub daje im pieniądze bez żadnej okazji?

Często wchodzi do łazienki akurat wtedy, kiedy przebywa w niej jakieś dziecko (nastolatek/ka)?

 

Brać na siebie odpowiedzialność

Dorośli muszą zwracać uwagę na oznaki wykorzystywania, ponieważ wiele dzieci – szczególnie tych najmłodszych – nie potrafi się przed nim obronić.

Pokazuj dzieciom na co dzień, jak mówić „nie”. Twoje dzieci powinny wiedzieć, że ich „nie” będzie respektowane, niezależnie od tego, czy dotyczy zabawy, łaskotania, przytulania, czy całowania. Jeśli dziecko nie chce dać dziadkowi buzi, pozwól mu wymienić z nim uścisk dłoni.

Wyznaczaj granice wewnątrz rodziny i przestrzegaj ich. Wszyscy członkowie rodziny mają prawo do prywatności, kiedy się ubierają, kąpią, śpią i wykonują inne intymne czynności.

Jeśli ktoś nie przestrzega tego prawa, osoba dorosła powinna mu jasno przedstawić rodzinne zasady.

Reaguj zdecydowanie, kiedy dostrzegasz „sygnały ostrzegawcze” w zachowaniu innych ludzi.

Przerywaj takie zachowania i rozmawiaj z dorosłym uczestnikiem niepokojącej sytuacji o tym, co Cię zaalarmowało. Być może ta osoba potrzebuje pomocy, żeby przestać się zachowywać w taki sposób.

Zgłaszaj każdy przypadek wykorzystywania seksualnego – nawet wtedy, kiedy nie jesteś pewien(-na), czy rzeczywiście do niego doszło. Bez pomocy każdego z nas nie uda się powstrzymać wykorzystywania seksualnego dzieci.

 

Uczyć, przekazywać wiedzę innym

Rozmawiaj na trudne tematy z innymi dorosłymi, wypowiadaj na głos „wstydliwe” słowa, żebyś potrafił(a) coraz swobodniej używać tych wyrazów, zadawać pytania i przeciwstawiać się niepokojącym zachowaniom.

Rozmawiaj zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi o sprawach, które są dla nich trudne, żeby nabrali zwyczaju rozmawiania z Tobą. Powinni wiedzieć, że wysłuchasz wszystkiego, co chcą Ci powiedzieć, nawet jeśli mówią o czymś krępującym albo kiedy zrobili coś złego.

Naucz dzieci nazywać części ciała. Podobnie jak uczysz dzieci, że nos jest nosem, powinieneś(-naś) także nauczyć je nazywać genitalia. Dzięki tej wiedzy dzieci będą potrafiły zadawać potrzebne pytania i opowiedzieć Ci o wykorzystywaniu seksualnym (jeśli coś takiego im się przydarzy).

 

Naucz dzieci odróżniać dobry dotyk od złego.

Jeśli masz małe dzieci, wpajaj im bardziej konkretne zasady, takie jak „powiedz mi, jeśli ktokolwiek – ktoś z rodziny, przyjaciół lub jakakolwiek inna osoba – dotknie intymnych części Twojego ciała”. Naucz je także, że nie powinny próbować dotykać ani kontrolować ciał innych ludzi.

Naucz dzieci, że nie powinny mieć tajemnic dotyczących dotykania. Jeśli ktoś będzie dotykał ich ciała i poprosi je, żeby zachowały to w tajemnicy, muszą Ci powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Naucz je, żeby z Tobą rozmawiały o sytuacjach, w których inni nie respektują ich woli albo nie reagują na ich „nie” dla jakiejś aktywności czy dotyku.

 

Ewelina Różalska