„Jesienne spotkania z kazuistyką”

17.10.2022

W dniach 16-17 września br. odbyła się konferencja naukowa „Jesienne spotkania z kazuistyką”. Zespół specjalistów w gronie, którego jest dr n. hum. Monika Włodarczyk-Dudka – dyrektor ZPP, pod przewodnictwem dr n. med. Piotra Engelgardta z Katedry Patomorfologii i Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przygotował prezentację pt. Przypadek dziecka maltretowanego jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałej choroby psychicznej. Abstrakt wystąpienia można przeczytać na stronie:

http://ptmsik.pl/files/casus_2022_abstrakty.pdf