„Jestem dobrym przyjacielem”

11.11.2016

zajęcia grupowe dla dzieci

W dniu 3 listopada 2016 r. W Zespole Placówek Pedagogicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostródzie, odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci uczęszczających na terapię, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju iich rodziców. Uwzględniając jeden z kierunków polityki oświatowej: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości” wspólna zabawa odbyła pod hasłem: „Jestem dobrym przyjacielem”. Podczas zajęć dzieci miały możliwość ukształtowania prawidłowej postawy wychowawczej, promowania wartości jaką jest przyjaźń oraz rozwijania twórczej aktywności i wyobraźni. Osoby prowadzące: Beata Machulska. Dorota Przybecka, Agnieszka Górska.