Już są u nas!

03.01.2020

najnowsze testy diagnostyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZPP stale podnosi standardy diagnozy psychologicznej i  pedagogicznej. Zasób metod diagnostycznych w listopadzie i grudniu 2019 roku wzbogacił się o nowowydane testy psychologiczne i pedagogiczne m.in.: Leiter-3 Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie oraz Profil Psychoedukacyjny wydanie 3 – wersja polska (PEP-3-PL). Dzięki temu specjaliści Poradni będą mogli dokonywać rzetelnej oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi dzieci i młodzieży. Ponadto zakupione narzędzia wykorzystają do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz do mierzenia postępów w rozwoju dziecka w procesie diagnozy funkcjonalnej.

Dążymy do realizacji wysokich standardów w zakresie opiniowania, orzekania i prowadzenia bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dziecku i Rodzinie.