„Klucz do uczenia się” akredytacja ZPP

09.11.2021

Miło nam poinformować, że Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie otrzymał licencję na korzystanie z programu wczesnego rozwoju „Klucz do uczenia się”, stanowiącego polską wersję językową angielskiego programu edukacyjnego pod nazwą „Key to Learning”. W dniu 22 października 2021 roku nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji przez kadrę Zespołu.

Program „Klucz do uczenia się”, którego autorami są Galina Dolya oraz David Higgins jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Opiera się na założeniach wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego i koncentruje się na rozwijaniu i opanowaniu umiejętności uczenia się. Program rozwija kompetencje kluczowe w tym zdolności poznawcze, komunikacyjne i samoregulujące. Dzięki niemu „umysł się otwiera, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie.”

Serdecznie dziękujemy p. Marii Skowrońskiej i p. Idzie Winiarek za przeprowadzone szkolenie, wsparcie i potwierdzenie wspólnej wizji pracy terapeutycznej wobec dzieci. Jest nam niezmiernie miło, że dołączyliśmy do akredytowanych placówek z całego świata.

klucz do uczenia się akredytacja ZPP