Komunikat nr 4

20.04.2020

w sprawie dostosowania sposobu pracy Poradni w zakresie wydawania opinii, orzeczeń

 

Szanowni Państwo!


Z uwagi na stan epidemii dostosowujemy sposób pracy Poradni w zakresie wydawania orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy oraz innych dokumentów.
Poradnia nie zaprzestaje wydawania orzeczeń. Ze względu na wstrzymanie prowadzenia badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, decyzje dotyczące wydawania orzeczeń i opinii będziemy podejmować w szczególności na podstawie posiadanej i otrzymanej dokumentacji.
Prosimy o zgromadzenie niezbędnej do wydania danego dokumentu dokumentacji uzasadniającej wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego itp. O wynikach analizy zgromadzonej dokumentacji będziecie Państwo poinformowani telefonicznie. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku o wydanie danego dokumentu udzielać będą psycholodzy / pedagodzy prowadzący sprawę.  Wniosek o wydanie opinii, orzeczenia można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej (dla bezpieczeństwa i ochrony danych wskazane jest wysyłanie listem poleconym), portalu ePUAP. Dokumentację można również dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu. W przedsionku Poradni znajduje się skrzynka, do której można wrzucić kopertę z dokumentacją.
Działalność sekretariatu została ograniczona do obsługi telefonicznej i mailowej w godzinach 8.00-15.00. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej w Poradni „Strefie bezpieczeństwa”.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 511-467-910, mailowy ze specjalistą prowadzącym diagnozę lub zajmującym się pomocą psychologiczną w placówce zgodnie z harmonogramem
 

Monika Włodarczyk-Dudka