Komunikat nr 6

03.05.2020

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Nauczyciele!

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r., poz. 780), od dnia 4 maja 2020r. przywraca się stacjonarną pracę w Zespole Placówek Pedagogicznych.
W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów i pracowników Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie działać według następujących zasad:
  • działalność Zespołu Orzekającego pozostaje na dotychczasowych zasadach – niezbędne informacje w celów wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/21 są zawarte w Komunikacie nr 4.
  • zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów prosimy, aby telefonicznie omówić z pracownikiem Poradni zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów – pomoże to w zaplanowaniu przez poradnię oraz przedszkole/szkołę/placówkę najwłaściwszych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych, wynikających z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.
  • na stronie Poradni dostępne są do pobrania druki.
  • istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Poradni w wyznaczonej „strefie bezpieczeństwa”. Bardzo prosimy o zakładanie rękawiczek i maseczek ochronnych zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W przedsionku Poradni znajduje się skrzynka, do której można wrzucić kopertę z dokumentacją.
  • kontynuujemy pracę infolinii 511-467-910 w godzinach 8.00-15.00, która jest obsługiwana przez specjalistów naszej Poradni. W przypadku pytań, wątpliwości m.in.: co do przełożonych terminów badań, wydanych wcześniej dokumentów (opinii, orzeczeń), pytań związanych z opieką psychologiczną i pomocą dzieciom i młodzieży w zrozumieniu obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy o kontakt telefoniczny.
  • utrzymujemy specjalny adres mailowy: pytanieporadnia@gmail.com na który można słać pytania. Specjaliści Poradni w najkrótszym możliwym czasie odpowiedzą na Państwa wiadomość.
Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej będą mogli wypożyczyć książki zamawiając je zdalnie: drogą e-mailową wypozyczalnia.pbp.ostroda@gmail.com lub telefonicznie 89-646-25-81. Informacje o zbiorach bibliotecznych (autor, tytuł, numery inwentarzowe książek) dostępne są na stronie internetowej w katalogu on-line. Odbiór zamówionych zdalnie książek będzie możliwy po uzgodnieniu z pracownikiem. Uprasza się by każdy z czytelników przekazując bądź odbierając książki był wyposażony w maseczkę i jednorazowe rękawiczki.
Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci oraz młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoczynające kolejny rok szkolny/etap edukacyjny posiadały niezbędną opinię/orzeczenie. Jesteśmy w trakcie opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, które będą zgodne z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz MEN. W kolejnym komunikacie zostaną one Państwu przedstawione. 
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, w celu zapoznania się z informacjami oraz artykułami pomagającymi lepiej funkcjonować w tak trudnym okresie. Informator COVID
Monika Włodarczyk-Dudka