Konferencja „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych”

06.10.2023

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko”
Jan Komeński

2 października br. pracownicy Zespołu Placówek Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki pt.: „Kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny w Wiodących Ośrodkach Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych”.
Konferencja miała na celu przybliżenie założeń budowania lokalnej sieci wsparcia wokół dziecka i rodziny w ujęciu międzysektorowym; ukazania roli WOKRO w przepisach prawa oraz działaniach międzyresortowych; przedstawienia podejścia ICF w kompleksowym wsparciu dziecka i rodziny oraz analizę potrzeb rodziny i działań wspierających w naturalnym środowisku.