Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”

30.04.2021

Zapraszamy wszystkie dzieci z programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju do udziału w konkursie plastycznym pt.: 

„JA i MOJA RODZINA”

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, rodziców, opiekunów do twórczej aktywności, promowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny, podkreślenie roli rodziny w życiu każdego człowieka.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice i w dowolnym formacie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. Termin składania prac do 14 maja.

Szczegóły i regulamin konkursu poniżej.

(logo biblioteki) ul. Sportowa 1, tel. 89 646 65 98

Regulamin konkursu plastycznego Ja i moja rodzina