Konkurs Zawodowy zawrót głowy

23.02.2017

juz ruszył powiatowy konkurs

Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej przyszłości zawodowej, prezentacji wybranego przez siebie zawodu,  pokazania  wybranego zawodu i wykonywanych czynności zawodowych;

– miejsca i warunków pracy;

– predyspozycji, jakie powinien posiadać kandydat do zawodu (uzdolnienia, zainteresowania, motywacja do wykonywania zawodu, stan zdrowia, wytrzymałość na stres, itp.) oraz czynników takich jak: tradycje rodzinne, potrzeby rynku pracy;

– ścieżki edukacyjnej wiodącej do zdobycia zawodu.

 

Forma pracy: komiks lub film

 

Szczegółowy regulamin w zakładce KONKURS Zawodowy zawrot glowy