Kształcenie na odległość – wybór literatury dla nauczycieli

01.12.2020

W związku z funkcjonowaniem szkół w trybie pracy zdalnej zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z wyborem literatury "Kształcenie na odległość – wyzwanie współczesnej edukacji", które jest dostępne na naszej stronie w zakładce "Zestawienia bibliograficzne".

Zainteresowani nauczyciele znajdą w nim pozycje, które w różnorodny sposób prezentują temat kształcenia na odległość, pracy zdalnej i e-learningu – od teoretycznych rozważań po praktyczne inspiracje do zdalnego nauczania/uczenia się.                                      
Wszystkie książki i artykuły z czasopism zawarte w zestawieniu są dostępne w naszej Bibliotece.