Mały zielony samochód

16.01.2018

Dnia 10 stycznia 2018 roku Bibliotekę odwiedzili wychowankowie internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Dzieci brały udział w zajęciach literacko – plastycznych pt. 'Mały zielony samochód".

Zajęcia poprowadziła Pani Ewelina Tańska. Dzieci podczas zajęc wysłuchały bajki Jolanty Marii Miklaszewskiej pt.” Mały zielony samochód’ oraz wykonały rysunki samochodów.Wychowankowie internatu przy rysowaniu wykazali się dużymi umiejętnościami plastycznymi. Prace dzieci można zobaczyć oglądając wystawę, która mieści sie w bibliotece.