Motywacja do nauki – wybór literatury dla nauczycieli

25.01.2021

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z wyborem literatury pt. "Motywacja do nauki", które jest dostępne na stronie internetowej Biblioteki w zakładce zestawienia bibliograficzne.