Narada Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa warmińsko-mazurskiego

23.04.2024

17 kwietnia 2024 roku na terenie Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie odbyła się narada dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa Warmińsko-Mazurskiego, której przewodniczyła pani Jolanta Skrzypczyńska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Gratulacje z okazji objęcia funkcji złożył pan Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki.

Dyrektor Zespołu Monika Włodarczyk-Dudka, przedstawiła zrealizowane w ostatnich latach projekty inwestycyjne poprawiające dostępność architektoniczną oraz informacyjno-komunikacyjną placówki o wartości ponad 1,8 miliona złotych, z czego 45% stanowiły środki zewnętrzne.
W czasie spotkania dyrektorzy poradni omawiali aktualną sytuację zagrożeń wśród dzieci i młodzieży. Podczas dyskusji określono najpilniejsze działania zmierzające do rozwiązania najistotniejszych problemów.
Dyrektor ZPP Monika Włodarczyk-Dudka zaznaczyła, że tylko dalsze profesjonalne, kompleksowe i wielowymiarowe podejście w pracy Poradni jest gwarantem rozwoju placówki dla dobra dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
   
Foto.: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostródzie