Nowe wyzwania w pracy nauczyciela bibliotekarza

03.12.2015

W dniu 25 listopada 2015r. w Bibliotece odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu ostródzkiego pod hasłem „Nowe wyzwania w pracy nauczyciela bibliotekarza”, zorganizowane we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Szkołą Podstawową nr 3 w Ostródzie.

W pierwszej części spotkania pani Ewa Pawłowska (ZPP PBP w Ostródzie) zapoznała bibliotekarzy z nową formą doskonalenia zawodowego – sieciami współpracy i samokształcenia oraz planami założenia takiej sieci dla nauczycieli bibliotekarzy.
Druga część spotkania dotyczyła realizacji rządowych programów wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Pani Alicja Jaczun ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie przedstawiła relację z konferencji „Łączą nas książki” (Olsztyn 26.10.2015r.), na której była mowa o realizacji programu „Książki naszych marzeń”. Następnie pani Ewa Pawłowska przedstawiła zebranym szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2012 oraz zaproponowała konkretne formy współpracy bibliotek szkolnych z ZPP Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Ostródzie w ramach tego programu. Na koniec wystąpiła pani Marta Zwalińska, która z kolei przedstawiła bibliotekarzom ofertę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie przeznaczoną specjalnie dla bibliotek szkolnych. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją zebranych na temat różnych form realizacji w/w programów w ich szkołach.