Nowoczesna technologia C-Eye® w Poradni

19.06.2024

12 czerwca br. odbyło się szkolenie nauczycieli Zespołu Placówek Pedagogicznych, prowadzone przez p. Mirosława Smagieł – dyrektora Assistive Technology Systems, odnośnie wykorzystania systemu C-Eye® w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kadra Zespołu została przygotowana do pełnego wykorzystania sprzętu w terapii neuropsychologicznej, logopedycznej, wczesnego wspomagania rozwoju.

Technologia C-Eye®, umożliwiająca śledzenie aktywności wzrokowej dziecka, pozwala także na prowadzenie oceny zdolności poznawczych podopiecznych. Ułatwia wdrażanie alternatywnej komunikacji, stymulację i doskonalnie funkcji wzrokowo-słuchowo-przestrzennych oraz językowych. C-Eye® zapewnia ciekawe zadania, które aktywizują do działania, wpływa pozytywnie na zaangażowanie dziecka w procesie terapeutycznym.

System C-Eye® jest kolejnym nowoczesnym narzędziem, który dołącza do wachlarza technik wykorzystywanych przez specjalistów naszej Poradni, by móc w profesjonalny sposób prowadzić intensywną pracę diagnostyczno-terapeutyczną wśród dzieci objętych pomocą na terenie ostródzkiej placówki.