Nowości są już z nami!

12.11.2020

Pragniemy podzielić się wielką radością w związku z nowościami wzbogacającymi nasze zasoby metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Od ubiegłego roku intensywnie współpracujemy z Pracownią Testów Psychologicznych w Warszawie nad polską adaptacją najpopularniejszego testu psychologicznego w Polsce i na świecie – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte. Ochotnicy w wieku od 6 do 16 roku życia wraz z psycholog Moniką Włodarczyk-Dudką mieli już okazję sprawdzić jak ciekawe próby proponuje nowa wersja WISC-V. Pomoce testowe są już z nami, czekamy na wydanie podręczników. Jesteśmy dumni, że mogliśmy choć w niewielkim stopniu być częścią tego projektu!
 
Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju wzbogacił się o nowe narzędzie diagnostyczne – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP. Test służy do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 lat. Kadra odbyła także szkolenie i jest w pełnej gotowości do pracy z użyciem tego narzędzia. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! tutaj 
 
Oprócz nowych metod diagnostycznych w naszej ofercie już niedługo pojawi się unikalny Program Wczesnego Rozwoju pn. „Klucz do uczenia się”. Jest to program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, który zapewnia im ogromny rozwój umiejętności uczenia się, daje możliwość odniesienia wyjątkowego sukcesu szkolnego, społecznego i osobistego. Aktualnie rozpoczynamy wstępną realizację sesji w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w grupie dzieci objętych działaniami naszej poradni. 
 
W poradnictwie zawodowym i planowaniu kariery nasz doradca zawodowy Marta Pelczarska ma w ofercie nowozakupiony „Obrazkowy Test Zawodów BBT”. Został on opracowany przez szwajcarskiego psychologa Martina Achtnicha jako projekcyjna metoda diagnozy skłonności zawodowych. Badanie tym testem przyczynia się do podniesienia samowiedzy osoby badanej i ukierunkowania jej kariery zawodowej. Określona struktura skłonności zawodowych pozwala na rozpoznanie charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu aktywności na rynku pracy. Możliwe jest określenie klimatu, w jakim dana osoba pragnie pracować oraz kultury, to jest czynności zawodowych, które chce się wykonywać. Dewizą doradców pracujących tą metodą jest stwierdzenie, iż to wybory kreują los. Zapraszamy do współpracy w planowaniu decyzji, które mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu.
 
Nieustannie dążymy do realizacji wysokich standardów w zakresie diagnozy, terapii – bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dziecku i Rodzinie.
 
Testy diagnostyczne