Nowy rok szkolny – nowe zasady

28.09.2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Klienci Poradni.

Witamy w nowym roku szkolnym i życzymy wszystkim współpracującym z nami dużo optymizmu i zdrowia, aby ten rok szkolny przynosił same sukcesy, składał się z wyjątkowo pozytywnych doświadczeń, był wypełniony ciekawymi inspiracjami!

 
Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym. W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 zawieszamy organizację stacjonarnych spotkań grupowych, zarówno tych na terenie Poradni, jak i realizację spotkań na terenie szkół i przedszkoli. Będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców w kontakcie indywidualnym (diagnoza, terapia, konsultacje). Wierzymy, iż w miarę polepszania się sytuacji epidemicznej w naszym kraju będziemy w stanie rozszerzyć naszą ofertę dla Państwa w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021.   
 
Szanowni Rodzice, Opiekunowie prosimy o przestrzeganie podanych zasad:
 1. Zgłoszenie do Poradni pobierz z podstrony internetowej: druki do pobrania 
  Po wydrukowaniu i podpisaniu, dołącz opinię z przedszkola/szkoły i inne zaświadczenia lekarskie jeśli posiadasz i prześlij na adres Poradni pocztą tradycyjną na adres: ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda lub wrzuć do skrzynki znajdującej się w przedsionku Poradni.
 2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce.
 3. Dzień przed planowaną wizytą sekretariat skontaktuje się telefonicznie w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej twojej aktualnej sytuacji w obliczu panujących warunków epidemicznych.
 4. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat Poradni o zmianie terminu wizyty.
 6. Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących.
 7. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (np. maseczka, przyłbica). Każdy rodzic musi mieć swoją maseczkę ochronną.
 8. Zabierzcie ze sobą piórnik dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki). Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 9. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 10. Przyjdźcie do Poradni najwyżej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć. Dziecko powinno być po posiłku i posiadać coś do picia w związku z tym, że proces diagnostyczny trwa średnio 3-4 godziny (kwestia indywidulana uzależniona od wieku i typu sprawy).
 11. Po wejściu do placówki umyjcie i zdezynfekujcie ręce w toalecie na parterze budynku. Następnie kierujcie się do sekretariatu. Pracownik sekretariatu dokona pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym i wskaże gabinet, w którym odbędzie się badanie.
 12. Oczekując na dziecko w poczekalni, na korytarzu zachowaj 2 metrowy dystans, ogranicz do minimum poruszanie się po budynku oraz stosuj środki ochrony nosa i ust.