Ocena predyspozycji osobowościowo-zawodowych

30.10.2020

Decyzja o wyborze zawodu czy ścieżki edukacyjnej ucznia ma charakter indywidualny, w której uwzględnia się możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, predyspozycje i skłonności zawodowe. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty badań przesiewowych wspierających uczniów klas VIII i ich Rodziców w procesie decyzyjnym związanym z planowaniem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.