Zapraszamy szkoły, nauczycieli, studentów oraz uczniów do korzystania z oferty edukacyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie:

 • na zamówienie szkoły prezentujemy bibliotekę i jej zbiory na radach pedagogicznych (prezentacje nowości, prezentacje tematyczne, wystawy);
 • udzielamy konsultacji indywidualnych dla bibliotekarzy;
 • organizujemy szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy;
 • prowadzimy sieci współpracy i doskonalenia dla nauczycieli bibliotekarzy pow. ostródzkiego.
 • przeprowadzamy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania, organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży;
 • piszącym prace udzielamy porad z zakresu tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów;
 • udzielamy pomocy maturzystom w przygotowaniu do matury;
 • udostępniamy opracowane w bibliotece tematyczne zestawienia bibliograficzne, a dla pracowników oświatowych przygotowujemy zestawienia na zamówienie;
 • organizujemy wystawy tematyczne i nowości w lokalu biblioteki i poza nim;
 • organizujemy spotkania autorskie;
 • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym (współorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo)
 • można u nas skorzystać z Internetu i skanera.

 

OFERTA PROGRAMOWA 2022-2023 – Biblioteka

Katalog
on-line

Materiały
edukacyjne

Wystawy
on-line

Zaproponuj
do zbiorów

Aktualności

O bibliotece

Zasady korzystania
z biblioteki

Warto
przeczytać

Oferta
i wspomaganie
szkół

Czasopisma

Zestawienia
bibliograficzne

Otwarte
zasoby
edukacyjne