Ogłoszenie o wolnym etacie

16.06.2015

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie zatrudni: psychoterapeutę

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba godzin w tygodniu: 10 godzin (½ etatu)

Praca w godzinach: 8.00-13.00, 13.00-18.00 (w zależności od potrzeb klientów)

minimalne doświadczenie: 5 lat

minimalne wykształcenie: wyższe magisterskie

Poszukujemy psychologa-psychoterapeuty do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

 

Wymagania:

– Ukończone studia magisterskie psychologiczne.

– Ukończone studia z psychoterapii w jednym z uznanych kierunków: psychoanalitycznym, psychodynamicznym, integracyjnym, poznawczo-behawioralnym, systemowym  w szkołach uznanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

– Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem psychoterapeuty lub w najbliższej przyszłości (1 roku) ubieganie się o niego  

 

Oferujemy:

– elastyczny czas pracy

– pracę w zespole w miłych warunkach

– możliwość rozwoju i awansu

zatrudnienie od 01.09.2015r  

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

PoradniaPsychologiczno-Pedagogiczna w Ostródzie

ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda lub złożyć osobiście w sekretariacie Poradni.

Nie wykorzystanych dokumentów nie zwracamy.

Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

 

Ważność ogłoszenia: 30.06.2015r.