Patroni roku 2022 – Józef Wybicki (1747-1822)

10.03.2022

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – „przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku Józefa Wybickiego, oddając hołd jego dokonaniom” – podjął w 2021 r. uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego, który w pamięci potomnych zapisał się przede wszystkim jako autor polskiego hymnu narodowego.

Józef Rufin Wybicki urodził się 29 września 1747 roku w Będominie koło Kościerzyny, w rodzinie średniozamożnej szlachty pomorskiej. Wielokrotnie był posłem na Sejm i brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja. Po interwencji rosyjskiej i targowiczan Wybicki wziął udział w Insurekcji Kościuszkowskiej. Po upadku insurekcji musiał wyjechać na emigrację. Był współpracownikiem oraz przyjacielem gen. Henryka Dąbrowskiego – razem pomagali powstaniu wielkopolskiemu, przechodząc później do działań emigracyjnych na rzecz Legionów Polskich we Włoszech, które powstały w roku 1797 również z inicjatywy Wybickiego. To właśnie we Włoszech w 1797 roku napisał „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 r. jest polskim hymnem narodowym.

Wybicki był również uczestnikiem wojen napoleońskich. Miał swój aktywny wkład  w powstaniu w 1807r. Księstwa Warszawskiego, a później w tworzeniu Królestwa Polskiego, jakie wyłoniło się po kongresie wiedeńskim. Zmarł 10 marca 1822 r. w Manieczkach.

Ciekawostki :

  • Józef Wybicki był z wykształcenia prawnikiem. Już w wieku 20 lat rozpoczął działalność polityczną jako poseł na sejm w I Rzeczypospolitej.
  • Był patriotą i swe zawodowe życie związał z polityką, jednak trzeba pamiętać, że był również publicystą i pisarzem. Jest autorem pism politycznych oraz literackich, m.in. tragedii, komedii i kilku oper.
  • W roku 1807 został odznaczony Orderem Orła Białego oraz Orderem Legii Honorowej.
  • W 2022 roku przypada 200. rocznica śmierci Wybickiego oraz 275. rocznica jego urodzin. W tym roku obchodzimy także 225-lecie powstania naszego hymnu – „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

 

Materiały dydaktyczne :

  1. Materiały repertuarowe:

– Pieśń spełnionych nadziei / Edward Wojtuściszyn // „Biblioteka w Szkole” nr 6/1997

Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego. Przybliża historię powstania i wykorzystania polskiego hymnu w formie recytacji prozy przeplatanej z recytacją hymnu.

– Jeszcze Polska… / Danuta Grajewska // Biblioteka w Szkole nr 6/1997

Scenariusz inscenizacji z okazji rocznicy powstania hymnu polskiego. Celem jest zapoznanie z historią hymnu narodowego i kształtowanie patriotycznej postawy. Widowisko odbywa się w formie recytacji prozą. Jako oprawę wykorzystano polskie pieśni patriotyczne.

– Hymn narodowy. Krzyżówka / Gabriela Bonk // „Biblioteka w Szkole” nr 1/2012

  1. Wolne zasoby: https://wolnelektury.pl/katalog/autor/jozef-wybicki/

Strona zawiera dwa teksty wraz z przypisami: pierwotny tekst pieśni żołnierskiej „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” z 1797 r. oraz jej zmodyfikowaną formę – „Mazurek Dąbrowskiego” – obowiązujący od 1927 r. polski hymn państwowy.

  1. Kolekcja cyfrowaPolona : https://polona.pl/search/?query=józef_wybicki

 

Wykorzystane strony internetowe :

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/poslowie-za-ustanowieniem-w-2022-roku-jozefa-wybickiego

https://biblioteka.pl/artykul/Patroni-roku-2022/10840

https://bialyorzel24.com/patroni-2022-jozef-wybicki/

https://obliczaludzi.com/jozef-wybicki/

Grafika pochodzi z kolekcji cyfrowej Polony : https://polona.pl/search/?query=józef_wybicki