Plan rozwoju poradni na lata 2011-2015 czII

08.12.2011

4. Systemowe i kompleksowe wspomaganie szkół  i placówek oświatowych.

Zadania:

 • Planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce w ramach zespołów;
 • Współpraca w prowadzeniu działań diagnostycznych na terenie szkoły i placówki;
 • Współpraca z placówkami i szkołami w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 • Podejmowanie działań wspierających rodziców ucznia i jego nauczycieli;

Zasoby:

 • Wysoko  wykwalifikowana kadra specjalistów (m. in. pedagodzy, psycholodzy,  neurologopedzi, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy,  terapeuta SI, terapeuta behawioralny);
 • Pond 40-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Mobilność pracowników gwarantująca możliwość dojazdu do wszystkich potrzebujących;
 • Krotki czas oczekiwania na diagnozę.

Potrzeby:

 • Słaba komunikacja i wzajemne zrozumienie pomiędzy pracownikami Poradni a nauczycielami;
 • Niedocenianie wzajemnych kompetencji;
 • Zróżnicowana baza lokalowa szkół i placówek nie gwarantująca optymalnej realizacji zadań Poradni;
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pracowników w formie warsztatów.

Efekty:

 • Regularny udział specjalistów z Poradni w pracach zespołów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 • Prężnie działające grupy wsparcia rodziców;
 • Wypracowanie i wdrożenie procedur porozumiewania się ze szkołami i placówkami w zakresie poszczególnych spraw;
 • Prężnie działające grupy wsparcia nauczycieli;
 • Regularne prowadzenie cyklu warsztatów umiejętności wychowawczych dla wychowawców i nauczycieli;
 • Pozytywna ocena pracy Poradni w oczach nauczycieli (wysokie wyniki w zakresie ewaluacji zewnętrznej).
 • Wysoka liczba  kontraktów zawartych z placówkami przez Poradnię.

5. Rozwijanie bazy lokalowej oraz wyposażenia Poradni.

Zadania:

 • Rozwijanie bazy Poradni poprzez remont i adaptację nowych pomieszczeń;
 • Doposażenie Poradni w nowe metody i pomoce diagnostyczne i terapeutyczne;
 • Dostosowanie Poradni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zasoby:

 • Stale rozszerzana baza lokalowa – gabinety specjalistów, sala do badań zbiorowych, wjazd do Poradni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Dobrze wyposażone gabinety oferujące szeroki wachlarz pomocy do pracy terapeutycznej i diagnostycznej, w tym nowoczesne metody diagnostyczne (platforma do badania zmysłów, testy komputerowe);
 • Skomputeryzowanie Poradni (komputery, laptopy, rzutnik multimedialny, drukarki, sieć wewnętrzna);

Potrzeby:

 • Wygospodarowanie pomieszczenia dla matek z najmłodszymi dziećmi (miejsce do przewijania, karmienia);
 • Remont łazienki (dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych) i korytarza;
 • Utwardzenie drogi dojazdowej.

Efekty:

 • Poradni dysponuje bazą lokalową dostosowaną do potrzeb jej klientów,  w tym osób niepełnosprawnych;
 • Diagnoza i terapia są prowadzone w warunkach zapewniających pełen komfort osób korzystających z jej usług (zarówno dzieci, jak i dorosłych).

6. Promocja działań Poradni w środowisku lokalnym.

Zadania:

 • Promocja działań Poradni w środowisku lokalnym;
 • Prezentacja Poradni jako miejsca przyjaznego dzieciom, rodzicom i nauczycielom, świadczącego wysokiej jakości usługi.

Zasoby:

 • Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów (m. in. pedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuta SI, terapeuta behawioralny);
 • Ponad 40-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Obecność Poradni w  sieci (własna strona internetowa).

Potrzeby:

 • Opracowanie folderów, materiałów informacyjnych, papieru firmowego, logo, itp.;
 • Konieczność stałej aktualizacji strony internetowej;
 • prezentacja dorobku Poradni poprzez organizację 45-lecie istnienia naszej placówki;

Efekty:

 • Poradnia dysponuje stale aktualizowaną, atrakcyjną dla odbiory stroną internetową;
 • Poradnia znana jest w swoim środowisku jako placówka świadczące profesjonalne usługi psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na wysokim poziomie (wyniki ewaluacji zewnętrznej)